PRINCE2® Foundation

2399,00  netto 2950,77  z VAT

-
+

Specs

Category:

Opis

Opis szkolenia

Metodyka PRINCE2® (ang. PRojects IN Controlled Environments – czyli projekty w sterowalnym środowisku), jako brytyjski standard zarządzania projektami, jest jednym z klasycznych i najbardziej popularnych narzędzi do wprowadzania zmian w organizacji. Narzędzie to daje pełną kontrolę biznesową inwestycji, od pomysłu, do jej pomyślnego zrealizowania, a także uzyskiwania korzyści. Wspomaga każdą z ról w zespole zarządzania projektem w podejmowaniu decyzji, mających wpływ na skuteczną realizację przedsięwzięcia.

Szkolenie daje uczestnikom możliwość zaznajomienia się z jednym ze sposobów prowadzenia projektów, szeroko znanym w Europie i na świecie. Akredytowany kurs podstawowy zakończony jest egzaminem na poziomie Foundation, potwierdzanym międzynarodowym certyfikatem, honorowanym w środowisku biznesowym współczesnych przedsiębiorstw.

 Charakterystyka PRINCE2

PRINCE2 to klasyczne podejście do zarządzania, które może obejmować zarządzanie zarówno dużym jak i małym przedsięwzięciem, w różnych środowiskach, niezależnie od kultury czy organizacji.

Obejmuje szereg aspektów zarządzania projektami poczynając od wprowadzenia ustandaryzowanych definicji, terminologii, przydzielenia obowiązków w zespole zarządzania projektem, poprzez cykl życia projektu od jego planowania, przez kontrolowane sterowanie, aż do jego zamknięcia. PRINCE2 akcentuje zarówno czynniki wpływające na sukces, jak i będące przyczyną porażki wielu projektów.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z powszechnym, metodycznym podejściem do zarządzania projektami. Nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza, aby zrozumieć i nauczyć się metodyki.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządczej oraz członków zespołów projektowych, pełniących obowiązki dedykowanych ról projektowych nie mających doświadczenia, jak i osób, które mając takie doświadczenie chcą usystematyzować i uporządkować swoją wiedzę.

Oczekiwane przygotowanie

Do udziału w szkoleniu nie jest wymagane specjalne przygotowanie. Wystarczy chęć zdobywania nowej wiedzy i otwartość na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.

Korzyści z ukończenia szkolenia

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach, uczestnicy będą mogli zrozumieć zasady i terminologię metodyki PRINCE2 obejmującą pryncypia, role i obowiązki, procesy, dokumentację oraz dobre praktyki skutecznego zarządzania projektami. Po szkoleniu każdy z uczestników powinien odnieść następujące korzyści:

 • umieć stosować główne zasady (pryncypia) dobrego zarządzania projektami
 • zdefiniować role w zespole zarządzania projektem i przydzielić im obowiązki
 • rozumieć i być rozumianym przez innych członków zespołów projektowych stosujących metodykę PRINCE2, niezależnie od projektu lub zajmowanego stanowiska w organizacji, w tym zarówno menadżerów jak i wykonawców prac
 • świadomie definiować i rozpoczynać projekt, tworzyć i kontrolować uzasadnienie biznesowe przez cały czas trwania projektu, przydzielać zadania i nadzorować ich realizację oraz reagować zawsze wtedy, gdy zaistnieje taka konieczność

Udział w warsztatach to również szansa na wymianę doświadczeń z praktykami środowiska projektowego. Zdobyty certyfikat Foundation ułatwia start przy pracy w zespołach projektowych i zwiększa wartość pracownika na rynku pracy, a w wielu środowiskach jest wręcz oczekiwany.

Program

Szkolenie w wersji metodyki PRINCE2® – edycji 6 składa się z modułów:

 1. Wprowadzenie do kursu i metodyki PRINCE2® – omówienie zagadnień ogólnych, struktury szkolenia oraz zasad egzaminacyjnych, a następnie zdefiniowanie projektu, jego aspektów i cech charakterystycznych
 2. Pryncypia – omówienie podstawowych zasad, jakich należy się trzymać realizując projekt zgodnie z metodyką
 3. Procesy i proces przygotowanie projektu – wprowadzenie do podejścia procesowego w metodyce oraz wyjaśnienie kwestii związanych z decyzjami, jakie należy podjąć zanim projekt zostanie uruchomiony
 4. Temat organizacja – każdy projekt potrzebuje spójnej i jednoznacznej odpowiedzialności oraz podziału obowiązków; omówienie aspektów z tym związanych
 5. Temat uzasadnienie biznesowe – wyjaśnienie najważniejszej kwestii uruchamiania i realizacji projektów czyli „po co to robimy?”
 6. Proces zarządzanie strategiczne projektem – każdy projekt czemuś służy; przedstawienie zaangażowania kierowniczego poziomu zarządzania organizacji w projekcie
 7. Temat plany – wyjaśnienie jak zaplanować prace koncentrując się na tym, co ma być dostarczone, a nie w jaki sposób, tak aby spełnić wymagania związane z jakością
 8. Temat jakość – omówienie aspektów planowania i kontroli jakości tego, co projekt ma dostarczyć
 9. Proces inicjowanie projektu – wyjaśnienie zagadnień związanych z pracami przed przystąpieniem do realizacji projektu
 10. Proces zarządzanie końcem etapu – wyjaśnienie, w jaki sposób metodyka etapami kontroluje aspekty projektu z punktu widzenia jego ciągłej opłacalności
 11. Temat ryzyko – omówienie podstawowych kwestii sterowania niepewnością w projekcie, tak aby być przygotowanym na wydarzenia nieplanowane
 12. Temat zmiana – omówienie kwestii sterowania zmianami i kontroli tego, co jest wytwarzane
 13. Proces sterowanie etapem – omówienie działań wykonywanych przez kierownika projektu, tak aby zrealizować prace, które zostały zaplanowane do wykonania
 14. Proces zarządzanie dostarczaniem produktów – wyjaśnienie powiązania i uniwersalności metodyki z aspektami specjalistycznymi i technologicznymi wytwarzania produktów w projekcie
 15. Temat postępy – omówienie zagadnień związanych z kontrolą planów i realizacji projektu
 16. Proces zamykanie projektu – zwrócenie uwagi na podstawowe kwestie związane z działaniami podczas zamykania projektu, czy to planowanego czy też z innych powodów, gdy nie wszystko jeszcze zostało wykonane
 17. Produkty zarządcze metodyki PRINCE2 – zbiór rekomendowanej zawartości 26 dokumentów służących do zarządzania projektami zgodnie z metodyką
 18. Model procesów – całościowe zestawienie procesów metodyki PRINCE2 wraz z ich opisami
 19. Przykładowy test egzaminacyjny nr 1 – sprawdzenie wiedzy nabytej podczas szkolenia i przygotowanie do egzaminu
 20. Przykładowy test egzaminacyjny nr 2 – sprawdzenie wiedzy nabytej podczas szkolenia i przygotowanie do egzaminu
 21. Egzamin PRINCE2® Foundation – egzamin na pierwszy poziom znajomości metodyki

Czas trwania szkolenia

Szkolenie składa się z 20 modułów, na których zrealizowanie powinno się przeznaczyć minimum 8 godzin*. Zawiera moduły z prezentowaną treścią, czytane przez lektora, które trwają około 3 godzin2 próbne testy egzaminacyjne, na rozwiązanie których należy przeznaczyć łącznie minimum 2 godziny, a pozostały czas przeznaczyć na analizę udzielonych odpowiedzi w przykładowych testach egzaminacyjnych oraz utrwalenie materiału.

Uczestnik ma dostęp do szkolenia 24/7 przez 90 dni od daty zakupu oraz możliwość dowolnego ustalenia terminu egzaminu na podstawie otrzymanego vouchera. Voucher jest ważny 100 dni od daty zakupu szkolenia i w tym czasie uczestnik ma możliwość zdawania egzaminu.

Uczestnik otrzymuje również dostęp do najnowszej, pełnej wersji podręcznika “PRINCE2 – Skuteczne zarządzanie projektami” w postaci elektronicznej.

Na prośbę użytkownika i za dodatkową opłatą termin ważności szkolenia i vouchera egzaminacyjnego mogą być przedłużone na kolejny okres.

*Powyższy schemat czasowy jest rekomendowaną ilością minimalnego czasu niezbędnego do przyswojenia prezentowanego materiału  i nie uwzględnia przerw.

Język szkolenia

Szkolenie odbywa się w języku polskim.

Egzamin standardowo zdawany jest w języku polskim.

Podręcznik udostępniany jest w polskiej wersji językowej.

Istnieje możliwość zamówienia egzaminu w każdym innym dostępnym języku (np. angielskim), jednak zawsze rekomendujemy zdawanie egzaminu w języku, w którym odbywa się szkolenie.

Administracja egzaminu odbywa się w wybranym przez uczestnika języku, w tym w języku polskim. Należy do niej między innymi potwierdzenie tożsamości uczestnika przez osobę nadzorującą egzamin.

Egzamin

Kurs kończy się egzaminem Foundation i daje możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu z podstaw PRINCE2.

Egzamin to test jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań, na udzielenie odpowiedzi kandydat ma 60 minut. Uzyskanie wyniku co najmniej 55% (33 punktów) oznacza zdobycie certyfikatu.

Egzamin zdawany jest przez Internet z dowolnego miejsca (np. z domu, pracy) pod warunkiem spełnienia podstawowych wymagań technicznych (sieć, kamera, mikrofon).

Więcej informacji na temat egzaminu znajduje się w zakładce Egzaminy.