Egzaminy

Egzamin jest potwierdzeniem wiedzy i kompetencji nabytych w trakcie szkolenia. Ukończenie każdego z naszych akredytowanych szkoleń umożliwia podejście do egzaminu i zdobycie profesjonalnego międzynarodowego certyfikatu.

egzaminy-300x176

RODZAJE EGZAMINÓW

Future Think, jako akredytowana organizacja szkoleniowa, posiada uprawnienia do przeprowadzania akredytowanych szkoleń oraz do przeprowadzania egzaminów.
Istnieje kilka sposobów zdawania egzaminu, w zależności od rodzaju szkolenia:

Szkolenia online – egzamin przez Internet

Ten rodzaj egzaminów ma wiele zalet. Egzamin zdawany jest zdalnie przez Internet, pod nadzorem inwigilatora w odpowiednim centrum egzaminacyjnym dostępnym 24/7. Odpowiedzi udzielane są na komputerze za pomocą myszki, a nie ołówka. Wstępny wynik egzaminu będzie znany od razu po jego ukończeniu. Egzamin może być zdawany z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Do egzaminu niezbędny jest komputer z kamerą internetową, mikrofon i głośniki oraz łącze internetowe. Przed rozpoczęciem egzaminu rekomendujemy sprawdzenie wymaganych parametrów technicznych (patrz niżej).

Po założeniu konta uczestnika (odpowiednio w PeopleCert dla egzaminów z PRINCE2® oraz APMG dla egzaminów z AgilePM®) należy dokonać rejestracji na egzamin wybierając konkretny dzień i godzinę. Rekomendujemy zapisanie się co najmniej 3 dni przed zaplanowaną datą egzaminu, ze względu na możliwość braku wolnych miejsc na egzamin o preferowanej godzinie. W celu założenia konta uczestnika oraz rejestracji na egzamin prosimy o postępowanie zgodnie z krokami opisanymi w poniższych instrukcjach.

Dla szkoleń z metodyki PRINCE2 egzaminy przeprowadzane są przez PeopleCert.

Zapoznaj się ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi egzaminu online:

Dla szkoleń z metodyki AgilePM egzaminy przeprowadzane są przez APMG.

Zapoznaj się ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi egzaminu online:

Zapoznaj się z wymaganiami technicznymi i opisem procedury egzaminacyjnej: KLIKNIJ ŻEBY SIĘ ZAPOZNAĆ
Przetestuj swój system: KLIKNIJ ŻEBY SIĘ ZAPOZNAĆ
Pobierz instrukcje: KLIKNIJ ŻEBY POBRAĆ INSTRUKCJĘ

Zapoznaj się z informacjami ze strony APMG:- https://apmg-international.com/pl/exams

Szkolenia stacjonarne – tradycyjny sposób przeprowadzania szkolenia w ostatnim dniu szkolenia

Ten sposób egzaminu przeprowadzany jest dla szkoleń stacjonarnych, najczęściej ostatniego dnia szkolenia na sali szkoleniowej przez tzw. inwigilatora, czyli osobę z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów. Zwykle jest to trener prowadzący szkolenie.

Taki egzamin ma postać papierową, gdzie za pomocą odpowiedniego formularza egzaminu oraz arkusza egzaminacyjnego uczestnik ołówkiem zaznacza prawidłowe odpowiedzi. Wszystkie informacje dotyczące tego typu egzaminu są zawsze prezentowane przez trenera w trakcie szkolenia.

Dzięki systemom skanowania oferowanym przez instytucje akredytujące, wstępny wynik takiego egzaminu, niezależnie od poziomu (Foundation lub Practitioner) może być znany uczestnikom w ciągu kilkudziesięciu minut od zakończenia egzaminu. Oficjalny wynik egzaminu jest podawany uczestnikom po zatwierdzeniu przez instytucję akredytującą (PeopleCert lub APMG w zależności od rodzaju egzaminu) w ciągu kilku dni roboczych. W ciągu kolejnych kilku dni wystawiany jest oficjalny certyfikat w postaci elektronicznej potwierdzający posiadanie odpowiednich kompetencji, dostępny do pobrania na indywidulanym koncie kandydata (w PeopleCert lub APMG).

Opcja łączona – możliwość łączenia różnych rodzajów egzaminów ze szkoleniami

Ta opcja umożliwia indywidualne dopasowanie do potrzeb grupy szkoleniowej. Przeznaczona jest wyłącznie dla szkoleń zamkniętych.

Oferujemy możliwość przeprowadzenia tradycyjnego egzaminu stacjonarnego dla grupy realizującej szkolenie w wersji online.

Oferujemy możliwość zdawania egzaminów w wersji online przez grupę realizującą klasyczne szkolenie stacjonarne.

Jeśli są Państwo zainteresowani powyższą opcją prosimy o kontakt pod adresem biuro@futurethink.pl.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami zapoznaj się z ofertą. Jeśli wybierzesz rodzaj egzaminu prosimy o kontakt w celu sprawdzenia dostępności.