Egzaminy i testy – Agile – Prince2

Egzaminy i testy – Agile – Prince2 

Egzamin jest potwierdzeniem wiedzy i kompetencji nabytych w trakcie szkolenia. Ukończenie każdego z naszych akredytowanych szkoleń umożliwia podejście do egzaminu i zdobycie profesjonalnego międzynarodowego certyfikatu.

RODZAJE EGZAMINÓW

Future Think jako akredytowana organizacja szkoleniowa posiada uprawnienia zarówno do przeprowadzania akredytowanych szkoleń jak również do przeprowadzania egzaminów.
Istnieje kilka sposobów zdawania egzaminu, w zależności od rodzaju szkolenia:

Szkolenia stacjonarne – tradycyjny sposób przeprowadzania egzaminu w ostatnim dniu szkolenia

Ten sposób egzaminu przeprowadzany jest dla szkoleń stacjonarnych ostatniego dnia szkolenia na sali szkoleniowej przez tzw. Inwigilatora, czyli osobę z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów. Najczęściej jest to trener prowadzący szkolenie.Taki egzamin ma postać papierową, gdzie za pomocą odpowiedniego formularza egzaminu oraz arkusza egzaminacyjnego uczestnik ołówkiem zaznacza prawidłowe odpowiedzi. Pełna informacja dotycząca tego typu egzaminu jest zawsze prezentowana przez trenera w trakcie szkolenia. Dzięki systemowi Scan&Shred, który jest stosowany w Future Think wstępny wynik takiego egzaminu, niezależnie od poziomu (Foundation lub Practitioner) jest znany uczestnikom w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu minut (w zależności od ilości zdających). Oficjalny wynik egzaminu jest podawany uczestnikom po zatwierdzeniu przez instytucję akredytującą (APMG-International) w ciągu kilkunastu dni oraz przekazaniu oficjalnego certyfikatu w postaci elektronicznej.

Szkolenia e-learningowe – egzamin przez Internet.

Ten rodzaj egzaminów ma kilka zalet. Odpowiedzi udzielane są na komputerze za pomocą myszki a nie ołówka. Wstępny wynik egzaminu będzie znany od razu po jego ukończeniu, nie ma nawet zwłoki wynikającej z procedury Scan&Shred. W tym rodzaju egzaminów są dostępne dwie opcje:

  • Remote Proctor U – egzamin zdawany pod nadzorem inwigilatora w centrum egzaminacyjnym dostępnym 24/7. Po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny zostaje przeprowadzony egzamin. Wymagania to komputer z kamerą internetową oraz szybkie łącze internetowe. Parametry techniczne sprawdzane są przed rozpoczęciem egzaminu.
    Zapraszamy do odwiedzenia strony ProctorU
  • Remote Proctor Now – egzamin zdawany bez nadzoru „żywego” inwigilatora, nadzór zapewni oprogramowanie monitorujące egzamin identyfikujące takie aspekty jak odgłosy, obraz, zachowanie kandydata. Wymagania to komputer z kamerą internetową. Parametry techniczne sprawdzane są przed rozpoczęciem egzaminu.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami zapoznaj się z ofertą. Jeśli wybierzesz rodzaj egzaminu prosimy o kontakt w celu sprawdzenia dostępności.

JAKIE SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄ UZYSKANIE CERTYFIKATU