Akredytacje

Nasze akredytacje   

0000_Vector-Smart-Object.png

AGILE Project Management  jest  jednym z najnowocześniejszych podejść do zarządzania projektami. Opiera się na tzw. zwinnej filozofii pracy zespołu. Koncentruje się na rozwoju rozwiązania w sposób iteracyjny.

Podejście to jest koncepcją bardzo praktyczną ze względu na swoją elastyczność, prosty proces, łatwe do zastosowania praktyki, optymalną strukturę produktów i bardzo efektywnie zdefiniowane role.

Agile PM stosuje się zwłaszcza w inicjatywach, w których ze względów biznesowych nie jest możliwe przekroczenie terminu dostarczenia finalnego produktu, a koszt nie może być większy niż ten, który pierwotnie zaplanowano.

Zwinne podejście do projektów zakłada przede wszystkim bliską pracę z klientem i wręcz – kulturę jednego zespołu. Ponadto filozofia ta bardzo mocno akcentuje konieczność ustalania priorytetów podczas planowania, co ma zagwarantować zaspokojenie potrzeby biznesowej.

Znajomość Agile Project Management poświadczana jest międzynarodowym certyfikatem na poziomie Foundation i Practitioner.

Certyfikaty te potwierdzają profesjonalizm osób realizujących projekt w różnych rolach, takich jak m.in. Sponsor Biznesowy, Kierownik Projektu, Analityk Biznesowy, czy też Zespół Rozwoju Rozwiązania.

W wielu innowacyjnych przedsiębiorstwach certyfikat Agile PM jest często podstawowym warunkiem angażowania pracowników w przedsięwzięcia projektowe.

Metodyka PRINCE2® jest jednym z najbardziej znanych klasycznych podejść do zarządzania projektami. Buduje pełną kontrolę zarządczą projektu, chroniąc założenia biznesowe przedsięwzięć.

Została opracowana na doświadczeniach zebranych podczas realizacji tysięcy projektów na całym świecie i nieustannie ewoluuje, aby spełniać wymagania bieżących potrzeb projektowych.

Jest uniwersalnym narzędziem, niezależnym od rodzaju organizacji, projektu, wielkości czy też stopnia skomplikowania.

Definiuje strukturę zarządczą, która przy jednoczesnym zaangażowaniu w podejmowanie decyzji w projekcie, z drugiej strony ogranicza potrzebę uczestniczenia do punktów, w którym to zaangażowanie jest niezbędne.

Znajomość metodyki potwierdzana jest międzynarodowym certyfikatem PRINCE2® na dwóch poziomach znajomości: Foundation i Practitioner.

Certyfikaty te potwierdzają profesjonalizm osób zarządzających projektem w różnych rolach, takich jak Kierownik Projektu, Kierownik Zespołu czy Komitet Sterujący, jak również w wielu środowiskach są po prostu wymagane jako potwierdzenie kwalifikacji.

Nasz certyfikat ATO Agile PM
Nasz certyfikat ATO PRINCE2