Szkolenia zdalne ONLINE z trenerem

Jednym ze sposobów nauki zdalnej, którą oferujemy, to szkolenie ONLINE z trenerem (inna nazwa to virtual learning czy virtual classroom). Szkolenie łączy zalety tradycyjnego szkolenia stacjonarnego z zaletami szkolenia w pełni e-learningowego.

Ta forma szkolenia pozawala na ograniczenie czasu i kosztów podróży i pozwala w łatwy sposób uczestniczyć w szkoleniu uczestnikom znajdującym się w najróżniejszych częściach kraju a nawet świata.

Szkolenie zdalne/online z trenerem jest całkowicie interaktywne i pozwala na zachowanie pełnego kontaktu z uczestnikami, wymianę doświadczeń, dyskusje, ćwiczenia grupowe i inne techniki stosowane podczas kursów prowadzonych tradycyjną metodą.

ZALETY SZKOLENIA ONLINE

  • nie ma potrzeby fizycznej obecności co pozwala oszczędzić czas i koszty związane z podróżą i lepiej dopasować plany uczestnika.
  • szkolenie prowadzone jest na żywo przez trenera, który prowadząc szkolenie i odpowiadając na pytania, na bieżąco wspiera proces szkoleniowy i dopasowuje go do oczekiwań słuchaczy.
  • praca w grupie – kolejną zaletą jest obecność innych uczestników, którzy dzielą się swoim doświadczeniem w przedmiocie szkolenia, a także pozwalają spojrzeć na te same zagadnienia z innej perspektywy.
  • poruszanie zagadnień, których nie ma materiałach szkoleniowych w zależności od potrzeb uczestników – oczywiście pod kontrolą trenera, który również może służyć pomocą i swoim doświadczeniem
  • wspólne ćwiczenia angażujące w pracę i pomagające na zrozumienie treści merytorycznej szkolenia, wykorzystywanie możliwości techniczny pracy zdalnej takich np. jak pokoje.
  • niższa cena szkolenia w porównaniu do szkoleń stacjonarnych ze względu na brak kosztów wynikających z korzystania z sali szkoleniowej, catreingu, czy dojazdu trenera.