PRINCE2 – Skuteczne zarządzanie projektami edycja 2017

Cena: 376,19 zł netto

395 zł z VAT

Kup

Wróć do oferty

Publikacja opisuje zasady, procesy i pryncypia, które umożliwiają osobom i organizacjom skuteczne realizowanie projektów w założonym czasie, kosztach i przy zdefiniowanych ograniczeniach jakościowych, tak aby osiągać założone korzyści.

Podręcznik może być szczególnie przydatny dla menadżerów projektów, którzy chcą dowiedzieć się więcej o zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką PRINCE2®, jak również dla doświadczonych profesjonalistów, którzy zarządzają projektami na co dzień. Inni, rozważający wprowadzenie PRINCE2®, skorzystają ze szczegółowych wskazówek dotyczących najlepszych praktyk zarządczych, opisanych w niniejszej publikacji.

Najnowsza wersja podręcznika wprowadza bardziej szczegółowe opisy zagadnień dotyczących minimalnych wymagań do prowadzenia projektu przy użyciu PRINCE2®. Jak każda wersja podręcznika, tak i najnowsza jest efektem konsultacji z wieloma specjalistami z zakresu zarządzania projektami, dzięki czemu skupia się na realnych sytuacjach, z którymi można się spotkać w swojej pracy.

Spis treści :

 1. Wprowadzenie
 2. Zarządzanie projektem z PRINCE2®
 3. Pryncypia (zasady)
 4. Dostosowanie i przyjęcie metodyki PRINCE2®
 5. Wprowadzenie do tematów PRINCE2®
 6. Uzasadnienie biznesowe
 7. Organizacja
 8. Jakość
 9. Plany
 10. Ryzyko
 11. Zmiana
 12. Postępy
 13. Wprowadzenie do procesów
 14. Przygotowanie projektu
 15. Zarządzanie strategiczne projektem
 16. Inicjowanie projektu
 17. Sterowanie etapem
 18. Zarządzanie dostarczaniem produktów
 19. Zarządzanie końcem etapu
 20. Zamykanie projektu
 21. Kwestie do rozważenia w celu przyjęcia metodyki w organizacji

Dodatek A : Zarysy opisów produktów

Dodatek B : Zgodność standardów

Dodatek C : Role i obowiązki

Dodatek D : Przykład planowania opartego na produktach

Dodatek E : Badanie kondycji

Glosariusz

Index

Axelos
SDL plc.
Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition