PRINCE2® Practitioner (2 egzaminy)

Cena: 1949 zł netto

2397,27 zł z VAT

Kup

Zobacz demo

Wróć do oferty

Metodyka PRINCE2® (ang. PRojects IN Controlled Environments – czyli projekty w sterowalnym środowisku), jako brytyjski standard zarządzania projektami, jest jednym z klasycznych i najbardziej popularnych narzędzi do wprowadzania zmian w organizacji. Narzędzie to daje pełną kontrolę biznesową inwestycji, od pomysłu, do jej pomyślnego zrealizowania, a także uzyskiwania korzyści. Wspomaga każdą z ról w zespole zarządzania projektem w podejmowaniu decyzji, mających wpływ na skuteczną realizację przedsięwzięcia.

Szkolenie na poziomie zaawansowanym pogłębia wiedzę i daje uczestnikom możliwość zaznajomienia się z praktyczną implementacją zasad prowadzenia projektów poznanych na poziomie PRINCE2 Foundation. Akredytowany warsztat na poziomie zaawansowanym zakończony jest egzaminem na poziomie Practitioner, potwierdzanym międzynarodowym certyfikatem, honorowanym w środowisku biznesowym współczesnych przedsiębiorstw.

 Charakterystyka PRINCE2

PRINCE2 to klasyczne podejście do zarządzania, które może obejmować zarządzanie zarówno dużym jak i małym przedsięwzięciem, w różnych środowiskach, niezależnie od kultury czy organizacji.

Obejmuje szereg aspektów zarządzania projektami poczynając od wprowadzenia ustandaryzowanych definicji, terminologii, przydzielenia obowiązków w zespole zarządzania projektem, poprzez cykl życia projektu od jego planowania, przez kontrolowane sterowanie, aż do jego zamknięcia. PRINCE2 akcentuje zarówno czynniki wpływające na sukces, jak i będące przyczyną porażki wielu projektów.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z powszechnym, metodycznym podejściem do zarządzania projektami na poziomie zaawansowanym. Na szkoleniu wymagana jest znajomość metodyki PRINCE2 na poziomie podstawowym.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządczej, jak i członków zespołów projektowych, pełniących obowiązki dedykowanych ról projektowych w projektach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2 i nie tylko.

Oprócz chęci zdobywania nowej wiedzy, warunkiem podejścia do egzaminu na poziomie PRINCE2 Practitioner jest posiadanie certyfikatu na poziomie PRINCE2 Foundation. Bardzo prosimy upewnić się przed zakupem szkolenia z egzaminem o posiadaniu certyfikatu. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem: biuro@futurethink.pl.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu, uczestnicy będą mogli zrozumieć zasady implementacji metodyki PRINCE2 w środowisku przykładowych projektów omawianych podczas warsztatów. Po szkoleniu każdy z uczestników powinien odnieść następujące korzyści:

 • ugruntować wiedzę i terminologię nabytą na poziomie Foundation
 • umieć praktycznie definiować role w zespole zarządzania projektem i przydzielać im obowiązki
 • umieć podejmować decyzje dotyczące najlepszego zastosowania metodyki PRINCE2 w każdym z obszarów zarządzania projektami – zdefiniowanie, rozpoczęcie i zamknięcie projektu, kontrolowanie uzasadnienia biznesowego przez cały czas trwania projektu, reagowanie na zmiany i ryzyka
 • prawidłowo oceniać sposoby rozwiązywania zagadnień i ryzyk zgodnie z metodyką

Udział w warsztatach to również szansa na wymianę doświadczeń z innymi praktykami środowiska projektowego. Zdobyty certyfikat Practitioner ułatwia start przy pracy w zespołach projektowych i zwiększa wartość pracownika na rynku pracy, a w wielu środowiskach jest wręcz oczekiwany.

Szkolenie w najnowszej wersji metodyki PRINCE2® – edycji 6 (wersja 2017) składa się z modułów:

 1. Wprowadzenie – moduł opisujący, z jakich elementów składa się szkolenie oraz jak najlepiej realizować poszczególne jego części
 2. Informacja o egzaminie – moduł opisujący wszystkie wskazówki egzaminacyjne, służące odpowiedniemu przygotowaniu się do egzaminu PRINCE2 Practitioner
 3. Zastosowanie modelu procesowego PRINCE2 – przypomnienie najważniejszych elementów PRINCE2
 4. Przegląd produktów zarządczych metodyki – szczegółowy opis rekomendowanej zawartości 26 dokumentów (produktów zarządczych) służących do zarządzania projektami zgodnie z metodyką
 5. Dostosowanie tematów PRINCE2 – przegląd dopasowania wiedzy zawartej w tematach metodyki do jej procesów
 6. Egzamin próbny nr 1 – projekt „Albumu muzycznego” część 1 – przygotowanie do egzaminu poprzez bardzo szczegółową analizę przypadku – analiza każdego z 68 pytań i odpowiedzi obejmująca wszystkie zagadnienia projektu „Albumu muzycznego”
 7. Egzamin próbny nr 2 – projekt „Albumu muzycznego” część 2 – przygotowanie do egzaminu poprzez bardzo szczegółową analizę przypadku – analiza każdego z 68 pytań i odpowiedzi obejmująca wszystkie zagadnienia projektu „Albumu muzycznego”
 8. Egzamin PRINCE2® Practitioner – egzamin na drugi poziom znajomości metodyki
 9. Drugi egzamin PRINCE2® Practitioner (Take2) – dodatkowy egzamin na drugi poziom znajomości metodyki

Szkolenie składa się z 7 modułów, na których zrealizowanie powinno się przeznaczyć minimum 10 godzin*. Zawiera moduły z wprowadzeniem, zastosowanie modelu procesowego, zestaw rekomendowanej treści wszystkich produktów zarządczych, na których dogłębną analizę należy przeznaczyć około 2 godzin. Szkolenie zawiera też 2 próbne testy egzaminacyjne, na rozwiązanie których należy przeznaczyć łącznie 5 godzin, a pozostały czas przeznaczyć na analizę udzielonych odpowiedzi w przykładowych testach egzaminacyjnych oraz utrwalenie materiału.

Rekomendowanym zaleceniem przed przystąpieniem do szkolenia jest powtórka materiału z zakresu szkolenia na poziomie Foundation.

Uczestnik ma dostęp do szkolenia 24/7 przez 90 dni od daty zakupu oraz możliwość dowolnego ustalenia terminu egzaminu na podstawie otrzymanego vouchera. Voucher jest ważny 100 dni od daty zakupu szkolenia i w tym czasie uczestnik ma możliwość zdawania egzaminu. Voucher zawiera opcję egzaminu powtórkowego (Take2), na wypadek negatywnego wyniku egzaminu uzyskanego za pierwszym podejściem. Egzamin powtórkowy ważny jest 6 miesięcy od daty pierwotnego egzaminu.

Na prośbę użytkownika i za dodatkową opłatą termin ważności szkolenia i vouchera egzaminacyjnego mogą być przedłużone na kolejny okres.

*Powyższy schemat czasowy jest rekomendowaną ilością minimalnego czasu niezbędnego do przyswojenia prezentowanego materiału  i nie uwzględnia przerw.

Szkolenie odbywa się w języku polskim.

Egzamin standardowo zdawany jest w języku polskim.

Istnieje możliwość zamówienia egzaminu w każdym innym dostępnym języku (np. angielskim), jednak zawsze rekomendujemy zdawanie egzaminu w języku, w którym odbywa się szkolenie.

Administracja egzaminu odbywa się w języku angielskim (osoba nadzorująca egzamin jest angielskojęzyczna). Należy do niej między innymi potwierdzenie tożsamości. Osoby nie znające języka angielskiego w podstawowym stopniu, mogą skorzystać np. z tłumacza Google. Sam egzamin odbywa się w języku w jakim został zamówiony (np. polskim).

Kurs kończy się egzaminem Practitioner i daje możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu ze znajomości PRINCE2 na poziomie zaawansowanym.

Egzamin to test jednokrotnego wyboru, składający się z 68 pytań, a na udzielenie odpowiedzi kandydat ma 150 minut. Uzyskanie wyniku co najmniej 56% (38 punktów) oznacza zdobycie certyfikatu.

W trakcie egzaminu dozwolone jest korzystanie z oficjalnego podręcznika AXELOS “PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami edycja 2017”. Inne materiały są zabronione.

Egzamin zdawany jest przez Internet z dowolnego miejsca (np. z domu, pracy) pod warunkiem spełnienia podstawowych wymagań technicznych (sieć, kamera, mikrofon).

Więcej informacji na temat egzaminu znajduje się w zakładce Egzaminy.

Kurs zawiera opcję egzaminu powtórkowego (tzw. Take2), na wypadek negatywnego wyniku egzaminu uzyskanego za pierwszym podejściem. Egzamin powtórkowy zdawany jest na identycznych zasadach. Można go jednak zdawać w terminie do 6 miesięcy od daty pierwszego egzaminu. Więcej informacji na temat egzaminu powtórkowego znajduje się na stronie PeopleCert.