KOMUNIKAT ZARZĄDU FUTURE THINK SP. Z O.O. !

 

Zarząd Future Think sp. z o.o. oświadcza, że od dnia 31 sierpnia 2018 roku Pan Piotr Pinoczek nie jest członkiem Zarządu Future Think sp. z o.o.

W/w osoba nie jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu spółki ani w żaden inny sposób występować w jej imieniu.

 

Zarząd Future Think sp. z o.o.