AGILE Project Management Foundation

szkolenie agile pm

Cena: 1600 zł netto

1968 zł z VAT

Najbliższe terminy

Wróć do oferty

Szkolenie prezentuje brytyjską metodę tzw. zwinnego zarządzania różnymi aspektami organizacji (głównie o charakterze projektowym) AGILE Project Management. Uczestnicy mają możliwość poznać nowatorski sposób zarządzania, który z przebojem wchodzi do kultury organizacyjnej wielu przedsiębiorstw. W ciągu kilkunastu ostatnich lat AGILE stał się uznanym na całym świecie sposobem pracy wysoce innowacyjnych firm działających w zmiennym otoczeniu. Kurs podstawowy zakończony jest egzaminem na poziomie Foundation, potwierdzanym odpowiednim certyfikatem, honorowanym w środowisku biznesowym współczesnych przedsiębiorstw.

Charakterystyka AGILE Project Management

AGILE to nowoczesne podejście do zarządzania, które może obejmować zarządzanie niewielkim zespołem ludzi, ale również zwinne zarządzanie projektem.

Okazuje się, że nie wszystkie projekty da się z sukcesem realizować w sposób tradycyjny. Dlaczego? Między innymi ze względu na to, że:

 • Przy uruchamianiu projektu klient nie zawsze jest w stanie precyzyjnie określić, jakich produktów lub jakich funkcjonalności oczekuje, co bardzo utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia planowanie całego przedsięwzięcia.
 • Projekty realizowane są w bardzo zmiennym otoczeniu. Zmian jest tak dużo, że ostateczny wynik jest często całkiem inny od tego, co planowaliśmy.
 • Dostarczone przez dostawcę rozwiązanie zawiera funkcjonalności, które później w ogóle nie są wykorzystywane przez klienta.

I jaki jest wtedy rezultat? Projekty kończą się po terminie, klient otrzymuje nie to, czego oczekuje, a jakość produktów jest kwestionowana. Pociąga to za sobą zmniejszenie zwrotu z inwestycji.

Stąd potrzeba innego sposobu zarządzania – AGILE, metody zwinnej, ale jednocześnie posiadającej wbudowane mechanizmy zarządzania projektami. Wymagania te spełnia właśnie Agile Project Management.

AGILE oznacza więc zmianę sposobu myślenia. Preferuje takie elementy, jak:

 • Transparentność – praca zespołu oraz postęp projektu są widoczne dla wszystkich!
 • Bliską pracę z klientem – działamy wspólnie w jednym zespole!
 • Prace kończone zawsze na czas!
 • Końcowe rozwiązanie faktycznie zaspokaja potrzebę biznesową!

Kurs przeznaczony jest dla Kierowników Projektu, Sponsorów, Analityków Biznesowych, członków zespołów projektowych oraz wszystkich tych osób, które są zainteresowane skutecznym zarządzaniem projektami w zmiennym środowisku. Do udziału zachęcamy również tych, którzy chcieliby w swojej pracy oraz działaniach swoich zespołów wprowadzić zwinne techniki i narzędzia podnoszące efektywność.

Do udziału w szkoleniu nie jest wymagane specjalne przygotowanie. Wystarczy chęć zdobywania nowej wiedzy i otwartość na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach, kursanci będą mogli zrozumieć zasady i terminologię metody Agile obejmującą pryncypia, filozofię, główne role, proces, dokumentację oraz praktyki zwinnego podejścia do projektów. Zdobycie powyższej wiedzy pozwoli uczestnikom skuteczniej realizować projekty w pracy zespołowej. Udział w warsztatach to również szansa na wymianę doświadczeń z praktykami środowiska projektowego. Zdobyty certyfikat Foundation ułatwia start przy pracy w zespołach projektowych i zwiększa wartość pracownika na rynku pracy.

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Czym jest Agile? Wybór odpowiedniego podejścia zwinnego
 3. Filozofia, Pryncypia i Zmienne Projektu
 4. Przygotowanie na sukces
 5. Proces DSDM
 6. Ludzie – Role i obowiązki DSDM
 7. Produkty DSDM
 8. Kluczowe praktyki – Nadawanie priorytetów i Timeboxing
 9. Planowanie i kontrola w cyklu życia
 10. Inne praktyki: Warsztaty Facylitowane, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny
 11. Egzamin próbny z omówieniem
 12. Egzamin Agile PM Foundation oraz wstępne wyniki

Szkolenie standardowo odbywa się w godzinach 9.00-16.00 i trwa 2 dni szkoleniowe. W ramach dnia szkoleniowego przewidziana jest godzinna przerwa na lunch oraz przerwy kawowe.

Szkolenie kończy się ostatniego dnia przeprowadzeniem egzaminu.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Kurs kończy się egzaminem Foundation i daje możliwość zdobycia (dożywotnio!) międzynarodowego certyfikatu z podstaw Agile PM. Egzamin to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań, a na udzielenie odpowiedzi kandydat ma 40 minut. Uzyskanie wyniku co najmniej 50% (25 punktów) oznacza zdobycie certyfikatu.