PRINCE2® Practitioner (2 egzaminy)

2699,00  netto 3319,77  z VAT

-
+

Specs

Category:

Opis

Opis szkolenia

Metodyka PRINCE2® (ang. PRojects IN Controlled Environments – czyli projekty w sterowalnym środowisku), jako brytyjski standard zarządzania projektami, jest jednym z klasycznych i najbardziej popularnych narzędzi do wprowadzania zmian w organizacji. Narzędzie to daje pełną kontrolę biznesową inwestycji, od pomysłu, do jej pomyślnego zrealizowania, a także uzyskiwania korzyści. Wspomaga każdą z ról w zespole zarządzania projektem w podejmowaniu decyzji, mających wpływ na skuteczną realizację przedsięwzięcia.

Szkolenie na poziomie zaawansowanym pogłębia wiedzę i daje uczestnikom możliwość zaznajomienia się z praktyczną implementacją zasad prowadzenia projektów poznanych na poziomie PRINCE2 Foundation. Akredytowany warsztat na poziomie zaawansowanym zakończony jest egzaminem na poziomie Practitioner, potwierdzanym międzynarodowym certyfikatem, honorowanym w środowisku biznesowym współczesnych przedsiębiorstw.

 Charakterystyka PRINCE2

PRINCE2 to klasyczne podejście do zarządzania, które może obejmować zarządzanie zarówno dużym jak i małym przedsięwzięciem, w różnych środowiskach, niezależnie od kultury czy organizacji.

Obejmuje szereg aspektów zarządzania projektami poczynając od wprowadzenia ustandaryzowanych definicji, terminologii, przydzielenia obowiązków w zespole zarządzania projektem, poprzez cykl życia projektu od jego planowania, przez kontrolowane sterowanie, aż do jego zamknięcia. PRINCE2 akcentuje zarówno czynniki wpływające na sukces, jak i będące przyczyną porażki wielu projektów.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z powszechnym, metodycznym podejściem do zarządzania projektami na poziomie zaawansowanym. Na szkoleniu wymagana jest znajomość metodyki PRINCE2 na poziomie podstawowym.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządczej, jak i członków zespołów projektowych, pełniących obowiązki dedykowanych ról projektowych w projektach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2 i nie tylko.

Oczekiwane przygotowanie

Oprócz chęci zdobywania nowej wiedzy, warunkiem podejścia do egzaminu na poziomie PRINCE2 Practitioner jest posiadanie certyfikatu na poziomie PRINCE2 Foundation. Bardzo prosimy upewnić się przed zakupem szkolenia z egzaminem o posiadaniu certyfikatu. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem: biuro@ftold.app.

Korzyści z ukończenia szkolenia

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu, uczestnicy będą mogli zrozumieć zasady implementacji metodyki PRINCE2 w środowisku przykładowych projektów omawianych podczas warsztatów. Po szkoleniu każdy z uczestników powinien odnieść następujące korzyści:

 • ugruntować wiedzę i terminologię nabytą na poziomie Foundation
 • umieć praktycznie definiować role w zespole zarządzania projektem i przydzielać im obowiązki
 • umieć podejmować decyzje dotyczące najlepszego zastosowania metodyki PRINCE2 w każdym z obszarów zarządzania projektami – zdefiniowanie, rozpoczęcie i zamknięcie projektu, kontrolowanie uzasadnienia biznesowego przez cały czas trwania projektu, reagowanie na zmiany i ryzyka
 • prawidłowo oceniać sposoby rozwiązywania zagadnień i ryzyk zgodnie z metodyką

Udział w warsztatach to również szansa na wymianę doświadczeń z innymi praktykami środowiska projektowego. Zdobyty certyfikat Practitioner ułatwia start przy pracy w zespołach projektowych i zwiększa wartość pracownika na rynku pracy, a w wielu środowiskach jest wręcz oczekiwany.

Program

Szkolenie w wersji metodyki PRINCE2® – edycji 6 (wersja 2017) składa się z modułów:

 1. Wprowadzenie – moduł opisujący, z jakich elementów składa się szkolenie oraz jak najlepiej realizować poszczególne jego części
 2. Informacja o egzaminie – moduł opisujący wszystkie wskazówki egzaminacyjne, służące odpowiedniemu przygotowaniu się do egzaminu PRINCE2 Practitioner
 3. Zastosowanie modelu procesowego PRINCE2 – przypomnienie najważniejszych elementów PRINCE2
 4. Przegląd produktów zarządczych metodyki – szczegółowy opis rekomendowanej zawartości 26 dokumentów (produktów zarządczych) służących do zarządzania projektami zgodnie z metodyką
 5. Dostosowanie tematów PRINCE2 – przegląd dopasowania wiedzy zawartej w tematach metodyki do jej procesów
 6. Egzamin próbny nr 1 – projekt „Albumu muzycznego” część 1 – przygotowanie do egzaminu poprzez bardzo szczegółową analizę przypadku – analiza każdego z 68 pytań i odpowiedzi obejmująca wszystkie zagadnienia projektu „Albumu muzycznego”
 7. Egzamin próbny nr 2 – projekt „Albumu muzycznego” część 2 – przygotowanie do egzaminu poprzez bardzo szczegółową analizę przypadku – analiza każdego z 68 pytań i odpowiedzi obejmująca wszystkie zagadnienia projektu „Albumu muzycznego”
 8. Egzamin PRINCE2® Practitioner – egzamin na drugi poziom znajomości metodyki
 9. Drugi egzamin PRINCE2® Practitioner (Take2) – dodatkowy egzamin na drugi poziom znajomości metodyki

Czas trwania szkolenia

Szkolenie składa się z 7 modułów, na których zrealizowanie powinno się przeznaczyć minimum 10 godzin*. Zawiera moduły z wprowadzeniem, zastosowanie modelu procesowego, zestaw rekomendowanej treści wszystkich produktów zarządczych, na których dogłębną analizę należy przeznaczyć około 2 godzin. Szkolenie zawiera też 2 próbne testy egzaminacyjne, na rozwiązanie których należy przeznaczyć łącznie 5 godzin, a pozostały czas przeznaczyć na analizę udzielonych odpowiedzi w przykładowych testach egzaminacyjnych oraz utrwalenie materiału.

Rekomendowanym zaleceniem przed przystąpieniem do szkolenia jest powtórka materiału z zakresu szkolenia na poziomie Foundation.

Uczestnik ma dostęp do szkolenia 24/7 przez 90 dni od daty zakupu oraz możliwość dowolnego ustalenia terminu egzaminu na podstawie otrzymanego vouchera. Voucher jest ważny 100 dni od daty zakupu szkolenia i w tym czasie uczestnik ma możliwość zdawania egzaminu. Voucher zawiera opcję egzaminu powtórkowego (Take2), na wypadek negatywnego wyniku egzaminu uzyskanego za pierwszym podejściem. Egzamin powtórkowy ważny jest 6 miesięcy od daty pierwotnego egzaminu.

Na prośbę użytkownika i za dodatkową opłatą termin ważności szkolenia i vouchera egzaminacyjnego mogą być przedłużone na kolejny okres.

*Powyższy schemat czasowy jest rekomendowaną ilością minimalnego czasu niezbędnego do przyswojenia prezentowanego materiału  i nie uwzględnia przerw.

Język szkolenia

Szkolenie odbywa się w języku polskim.

Egzamin standardowo zdawany jest w języku polskim.

Istnieje możliwość zamówienia egzaminu w każdym innym dostępnym języku (np. angielskim), jednak zawsze rekomendujemy zdawanie egzaminu w języku, w którym odbywa się szkolenie.

Administracja egzaminu odbywa się w języku angielskim (osoba nadzorująca egzamin jest angielskojęzyczna). Należy do niej między innymi potwierdzenie tożsamości. Osoby nie znające języka angielskiego w podstawowym stopniu, mogą skorzystać np. z tłumacza Google. Sam egzamin odbywa się w języku w jakim został zamówiony (np. polskim).

Egzamin

Kurs kończy się egzaminem Practitioner i daje możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu ze znajomości PRINCE2 na poziomie zaawansowanym.

Egzamin to test jednokrotnego wyboru, składający się z 68 pytań, a na udzielenie odpowiedzi kandydat ma 150 minut. Uzyskanie wyniku co najmniej 56% (38 punktów) oznacza zdobycie certyfikatu.

W trakcie egzaminu dozwolone jest korzystanie z oficjalnego podręcznika AXELOS “PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami edycja 2017”. Inne materiały są zabronione.

Egzamin zdawany jest przez Internet z dowolnego miejsca (np. z domu, pracy) pod warunkiem spełnienia podstawowych wymagań technicznych (sieć, kamera, mikrofon).

Więcej informacji na temat egzaminu znajduje się w zakładce Egzaminy.

Kurs zawiera opcję egzaminu powtórkowego (tzw. Take2), na wypadek negatywnego wyniku egzaminu uzyskanego za pierwszym podejściem. Egzamin powtórkowy zdawany jest na identycznych zasadach. Można go jednak zdawać w terminie do 6 miesięcy od daty pierwszego egzaminu. Więcej informacji na temat egzaminu powtórkowego znajduje się na stronie PeopleCert.