MSP – Skuteczne zarządzanie programami wyd. polskie

295,24  netto 310,00  z VAT

Specs

Category:

Opis

Opis

O ile wiedza dotycząca projektów, jest w Polsce stosunkowo dobrze znana, o tyle czym są programy wiedzą nieliczni. Publikacja opisuje pryncypia, tematy ładu oraz przebieg transformacji, które łącznie stanowią strukturalną, elastyczną ramę do zarządzania, sterowania i kontrolowania działań związanych z identyfikowaniem, definiowaniem i wykonywaniem programów.

MSP® Skuteczne zarządzanie programami (ang. Managing Successful Programmes) to praktyczny  polskojęzyczny poradnik jak zbudować dające się zarządzać środowisko programu, jak je utrzymać oraz w jaki sposób program powinien współpracować ze swoimi projektami oraz z władzą wyższą w organizacji. Znajdziemy tu praktyczne porady dotyczące sposobu komunikowania się programu z władzą wyższą w organizacji, która zwykle patrzy na program z perspektywy portfela wszystkich inicjatyw zmiany.

Podręcznik adresowany jest do wszystkich, którzy pełnią lub mają pełnić role Kierowników Programów, Właścicieli Programów, członków Grupy Sponsorującej (członkowie wyższego kierownictwa), Kierowników Zmiany Biznesowej, personelu Biura Programu, personelu we wszystkich Biurach Portfela, Programów i Projektów, a także wszystkich, którzy – posiadając podstawową wiedzę o zarządzaniu projektami – chcieliby dowiedzieć się więcej o metodycznym zarządzaniu programami, m.in. czym się różni zarządzanie programem od zarządzania projektem i w jaki sposób środowiska zarządcze projektu i programu współpracują ze sobą.

Rekomendacje zawarte w podręczniku ułatwiają opracowanie celów programu i zidentyfikowanie jego korzyści (a także przejęcie już wcześniej realizowanych niezależnie projektów, które wymagają koordynacji i modyfikacji), pomaga zdefiniować program i pokazuje w jaki sposób dokona on zmiany w organizacji, monitorować i koordynować różne projekty wykonywane w programie, a także postępy w realizacji i osiąganiu celów biznesowych.

Spis treści :

CZĘŚĆ 1 WPROWADZENIE I PRYNCYPIA ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI

 1. Wprowadzenie
 2. Pryncypia zarządzania programami

CZĘŚĆ 2 TEMATY ŁADU

 1. Przegląd tematów ładu
 2. Organizacja programu
 3. Wizja
 4. Przywództwo i angażowanie interesariuszy
 5. Zarządzanie korzyściami
 6. Projektowanie i dostarczanie modelu docelowego
 7. Planowanie i kontrola
 8. Uzasadnienie biznesowe
 9. Zarządzanie ryzykami i zagadnieniami
 10. Zarządzanie jakością i nadzorem

CZĘŚĆ 3 PRZEBIEG TRANSFORMACJI

 1. Przegląd przebiegu transformacji
 2. Identyfikowanie Programu
 3. Definiowanie Programu
 4. Zarządzanie Transzami
 5. Dostarczanie Potencjału
 6. Realizowanie Korzyści
 7. Zamykanie Programu

CZĘŚĆ 4 DODATKI, DALSZE INFORMACJE I GLOSARIUSZ

Dodatek A : Informacje programu

Dodatek B : Zastosowanie MSP

Dodatek C : Biuro programu

Dodatek D : Badania kondycji

Dodatek E : Terminologia

Dalsze informacje

Glosariusz

Index

Format

Wersja papierowa

Autor

Axelos

Tłumaczenie

Piotr Górny, Michał Wojnarowski

Wydawnictwo

TSO

Tytuł oryginału

Managing Successful Programmes

Data wydania

2013

Liczba stron

322