Nasi eksperci

Nasi eksperci 

Nasi trenerzy i konsultanci, to praktycy zarządzania, posiadający również wieloletnie doświadczenie szkoleniowe. Wiemy, jak ważne jest odpowiednie przekazywanie wiedzy innym, dlatego wciąż inwestujemy
w nowe rozwiązania edukacyjne.

Dariusz Polak

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.

Akredytowany trener brytyjskich metodyk zarządzania projektami PRINCE2®, zarządzania programami MSP® (Managing Successful Programmes), a także zarządzania usługami IT ITIL®. Posiadacz certyfikatów Agile Project Management, Agile Programme Management, Portfolio, Programme and Project Offices® (P3O).

Czynny trener/konsultant  z dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną, zdobytą podczas realizacji projektów w sektorze publicznym i komercyjnym, w których pełnił role kierownika zespołu, kierownika projektu, a także członka komitetu sterującego.

Autor lub współautor wielu akredytowanych materiałów szkoleniowych i narzędzi wspierających efektywne przekazywanie wiedzy.